Stoian, A. C. (2018). Direcții de modernizare a autoevaluării și evaluării continue a rezultatelor elevilor.: De la tehnologia informatică la sisteme ICT. Studia Doctoralia, 5(1-2), 74–88. https://doi.org/10.47040/sd/sdpsych.v5i1-2.47