(1)
Stoian, A. C. Direcții De Modernizare a autoevaluării și evaluării Continue a Rezultatelor elevilor.: De La Tehnologia Informatică La Sisteme ICT. SD 2018, 5, 74-88.