Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Projects and researches
Published: 2018-09-27

Perspective axiologic-integratoare și formatoare ale evaluării școlare. Un demers aplicativ.

Universitatea din Craiova
valoare educație religioasă evaluare formativă integrativ integrator

Abstract

The motivation for the choice of theme and the imperative for this paper have been determined by searching for an answer to the question what should we evaluate at Religion classes? A rare opportunity has been also the desire to put the issue of the religious education in line with the contemporary complex approach to education and assessment: lifelong education, education striving for values, competence, becoming, internalization, development of human nature, authentic assessment. Therefore, this paper is an attempt to do research on assessment in religious education, from the point of view of the purpose, the objectives of this school subject. The significance and reason for choosing the theme are given by the constructive perspective which the authentic religious education may have for the human training and development. The practical dimension of Religion as a discipline for the human axiology and behaviour is proved, though valuably is not made manifest.

References

1.Antonescu, G. G. (1923). Din problemele pedagogiei moderne. București: Editura Cartea românească.
2.Ausubel, D., Robinson, F. (1981). Învățarea în Școală. București: Editura Didactică și Pedagogică.
3.Bocoș, M. (2008). Teoria și Metodologia Instruirii. Teoria și Metodologia Evaluării. București: Paralela 45.
4.Bulacu, Părintele M. (2009). Pedagogia creștin-ortodoxă. Constanța: Editura Școala Brâncovenească.
5.Cucoș, C., Labăr A. (2008,a). Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor. Perspectiva beneficiarilor. În: BASILEIA, vol. I, nr. 1-2, p. 61-98.
6.Cucoș, C. (2008, b). Educația. Iubire, edificare, desăvârșire. Iași: Editura Polirom.
7.Lawton, D. Evaluarea conținutului unui curriculum, În: D`Hainaut (coord.), trad. Leon Topa.
8.Lazăr, E. (2015). Evaluarea formativă. Un demers aplicativ în educația religioasă, București: Editura Universitară.
9.Levy, A. (2003). Enjeux sociaux occultés de l'évaluation, În: Penser l`evenement, Pour une psyhologie critique. http//www.pedagopsy.eu/
10.Manolescu, M. (2004). Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie. București: Editura Meteor.
11.Manolescu, M. (2010). Teoria și metodologia evaluării. București: Editura Universitară.
12.Mațăuan, G. Metode de evaluare a programelor sociale, În: Revista Calitatea vieții, nr. 1-2/1995.
13.Memelis, G. (2012). Statutul actual al disciplinei religie - o analiză critică, În Dilema veche, anul IX, nr. 455, din 01-07 noiembrie 2012.
14.Opriș, M., Opriș D., Bocoș, M. (2004). Cercetarea pedagogică în domeniul educației religioase. Alba Iulia: Editura Reîntregirea.
15.Timiș, V. (2003). Evaluarea, factor de reglare și optimizare a educației religioase. Cluj-Napoca: Editura Renașterea.

How to Cite

Lazăr, E. (2018). Perspective axiologic-integratoare și formatoare ale evaluării școlare. Un demers aplicativ. Studia Doctoralia, 5(1-2), 89–103. https://doi.org/10.47040/sd/sdpsych.v5i1-2.48