Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Projects and researches
Published: 2018-09-24

The continous training of the rural school teachers - opinions and behaviours of the interested factors

University of Bucharest
rural schools continuous training continuous development equality of opportunities

Abstract

The objective evaluation of the quality and potential of the human resources involved in education, the rural school education in particular, according to the continuous training and improvement, represents one of the major premises necessary to the projection of some realistic strategies, sustainable of changing and efficiency in the rural school education for continuous development.
The identification of the involved factors' value, teachers', students', parents' and all the other rural community people's, will bring relevant benefits to the assurance of the equality of opportunities and the increase of participation to education. 

References

1. Crahay, Marcel. (2009), Psihologia educației, trad Chiriacesu, Rodica, Editura Trei, București.
2. Jigau, Mihaela (coord.). (2000). Învățământul rural din Romania: condiții, probleme și strategii de dezvoltare, București: ISE.
3. Jigau, Mihaela (coord.). (2008). Formarea profesională continuă din Romdnia pe anul 2008, București: ISE.
4. Neacșu, I. (2009). Învățământul în mediul rural: realități, valori critice, repere statistice. În revista ,,Protecția sociala a copilului", nr. I (33), p. 3-11.
5. Neacșu,l. (2010). Pedagogie socială. Valori, comportamente, experiențe, strategii. București: Ed. Universitară.
6. Șerbănescu, Laura. (2011 ). Diagnoza și perspectivele sistemului formării inițiale pentru cariera didactică. București: Ed. PRINTECH.
7. Ștefănescu (Craciun) Narcisa. (2009). Teză doctorat: Valori, atitudini și conduite in unitățile de învățământ in mediul rural. Universitatea București.FPSE.
8. Colectiv CNFPIP (2007). Competențele profesorilor și ale directorilor de licee din mediul rural din Romania și din alte state din Uniunea Europeană - analiza comparativă. București: Editura ATELIER DIDACTIC.
9. xxx (2007). Comunicarea comisiei către consiliu și către parlamentul European privind îmbunătățirea calității formarii profesorilor. Bruxelles.
10. xxx (2008). Progress Towards Lisbon Objectives in Education and Training. Commission of the European Communities. Bruxelles.
11. xxx (2008). Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei.Orizonturi 2013-2020-2030. Guvernul României. București.
12. xxx (2010). Concluziile Consiliului Uniunii Europene din mai 2010 privind dimensiunea socială a educației și a formării profesionale. În "Jurnalul Oficial al Uniunii Europene" (20 I 0/C 135/02).

How to Cite

Maftei, M. (2018). The continous training of the rural school teachers - opinions and behaviours of the interested factors. Studia Doctoralia, 3(1), 97–115. https://doi.org/10.47040/sd/sdpsych.v3i1.30